Základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržať pri tlači.